Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva