Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva