Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010

1. 7. 2010 343
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 01.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Trnovske vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 02.07.2010
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Spremembe odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2010 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 02.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o zaključnem računu proračuna občine Trnovska vas za leto 2009 (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 02.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 02.07.2010
Konec veljavnosti: 05.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o potrditvi lokalnega energetskega koncepta (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.06.2010
Začetek veljavnosti: 29.06.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o Poslovnem načrtu izvajanja dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.05.2010
Začetek veljavnosti: 11.05.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo