Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva