Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007

5. 9. 2007 92
Soglasje k spremembi cene proizvodnje in distribucije cene vode v občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.08.2007
Začetek veljavnosti: 01.09.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cene vzgojno - varstvenega programa v vrtcu občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.08.2007
Začetek veljavnosti: 01.09.2007
Konec veljavnosti: 01.09.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o razrešitvi odgovorne urednice glasila »Trnovski zvon« in člana uredniškega odbora glasila »Trnovski zvon« (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.08.2007
Začetek veljavnosti: 21.08.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o razrešitvi člana Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.08.2007
Začetek veljavnosti: 21.08.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in pripravo občinskega praznika Občine Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas 7/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.08.2007
Začetek veljavnosti: 21.08.2007
Konec veljavnosti: 03.07.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja