Sklep o imenovanju Komisije za priznanja in pripravo občinskega praznika Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva