Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Trnovska vas

Predpisi, na katere predpis vpliva