Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Predpisi, na katere predpis vpliva