Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Predpisi, na katere predpis vpliva